příspěvky • Píspěvky:

 • 200,- měsíčně

 • Období: 1.9. - 31.12. 2017

 • Termín platby: nejpozději do 15. dne následujícího měsíce

 • Číslo účtu: 43-9210540217 / 0100

 • VS: 800

 • do poznámky psát jméno hráče (nikoli rodiče)

 • Majitel účtu: SK SULKO Zábřeh - Mládež


 •  

  Soukromé lekce