příspěvky


  • Píspěvky:

  • 1850,- za půlrok

  • Období: 31.7. - 31.12. 2017

  • Termín platby: do 30. 9. 2017

  • Číslo účtu: 43-9210540217 / 0100

  • VS: 400

  • do poznámky psát jméno hráče (nikoli rodiče)

  • Majitel účtu: SK SULKO Zábřeh - Mládež