oficiální web SK Sulko Zábřeh z.s. https://fotbalzabreh.cz/


Kodex rodiče fotbalisty(ky)

 1, řídí se heslem: ,,Hra patří dětem´´,nikoli rodičům, divákům, trenérům či rozhodčím 

 2, ctí a vychovává k fair play 

 3, vede hráče k samostatnosti 

 4, nepovyšuje fotbal nad morálku či vzdělání 

 5, dbá na správnou životosprávu dítěte (spánek, odpočinek, strava, pitný režim atd.) 

 6, vede syna či dceru k pohybové aktivitě obecně, nesměřuje vše jen k fotbalu (doplňkové sporty, volnočasové aktivity) 

 7, je smířen s faktem, že syn či dcera nemusí dosáhnout vrcholových výsledků 

  Při tréninkové jednotce či fotbalovém utkání: 

  1, nevstupuje na hrací ani tréninkové plochy 

  2, nezasahuje slovně (výjimkou je slušné povzbuzování) ani fyzicky do průběhu tréninku či utkání 

  3, nehodnotí ani hlasitě nekomentuje výkon rozhodčího